„Еврокохезия“ ЕООД е консултантска фирма, позиционирана в гр. Варна. Основната дейност е предоставяне на консултантски услуги при разработване и управление на проекти по оперативните програми на ЕС. Фирмата предлага широка гама от консултантски услуги, насочени към стопански субекти, предприятия и организации и физически лица от различни сфери на бизнеса.Конкретната дейност на фирмата е насочена към  експертно обслужване на клиентите, което включва оценка за допускане до програмите, изготвяне на бизнес стратегии, управление на проекти, отчитане на проекти, следпроектно обслужване и други.
Нашият екип разполага с дългогодишен опит в консултантските услуги за кандидатстване с проекти по програмите на ЕС.Ние разполагаме с експерти с опит в изготвянето на проекти в сферата на човешките ресурси,  услугите, производството, селското стопанство и стартиращият бизнес. Нашите консултанти са на разположение за изготвяне на проектни предложения и следпроектно обслужване. Ние подбираме най-подходящите предложения за нашите клиенти, отговарящи на техните бизнес цели и стремежи за развитие. Нашият екип има за цел постоянно да наблюдава новите покани и обяви за участия по програми, като своевременно информира за новите възможности своите клиенти, и предлага изготвянето на проекти.
Основната мисия на „Еврокохезия“ ЕООД се състои в задоволяване нарастващите изисквания и разнообразните предпочитания на потребителите с висококачествени услуги, отговарящи на техните идеи и виждания.
Целта на фирмата е да подпомогне развитието на икономиката посредством повишаването на административния и стратегически капацитет на ниво организация и ниво човешки ресурси на организациите в България за усвояване на европейско финансиране, както и посредством подпомагане изявяването на пълния потенциал на клиента – личен и институционален/корпоративен.

Новини