VTEM skitter

НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА РЕАЛИЗИРАТЕ И ФИНАНСИРАТЕ СВОИТЕ ИДЕИ

Ние ще ви съдействаме да реализирате своите идеи, като ви предоставим актуална информация за европейските програми за безвъзмездно финансиране. „Еврокохезия" ЕООД извършва услуги по подготовка на проектни предложения, индивидуални консултации и управление и отчитане на проекти.

Изпратете своето онлайн запитване, за да получите нашата професионална подкрепа за стартиране на бъдещия Ви проект. Екипът на Еврокохезия ЕООД разполага с опитни и квалифицирани експерти в областта на проектното обслужване за безвъзмездно финансиране.

Форма за запитване

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-1476
„Утвърждаване на нов бизнес - модел за консултиране по европейски програми и проекти“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз